Folkestone Ski Slope

Address

Folkestone - Tel: 01303 850 333

By Car