Norwegian

Get learning some phrases and words ready for your next visit.

æ – as in the vowel sound in “man”
å – as in the vowel sound in “thought”
ø – as in the vowel sound in “first”
sj and skj – as sh in “shoe”
j , hj and gj – as in y in “yes”

COMMON PHRASES

Yes – Ja
No – Nei
Please – Vær snill
Thank you – Takk
How? – Hvordan
Hello – Hallo/Hei

Do you speak English? – Snakker du engelsk?
I don’t speak Norwegian. – Jeg snakker ikke norsk.
I don’t understand. – Jeg skjønner ikke.
My name is – Jeg heter
What time is it? – Hva er klokka?
It is eight o’clock – Klokka er åtte
Good Morning – God morgen
Good Afternoon – God ettermiddag
Good Evening – God kveld
Good Night – God natt
I would like to change these travellers cheques/this currancy/this EurochequeJeg vil gjerne veksle disse reisesjekkene/pengene/ denne eurosjekken
How much is this? – Hvor mye koster denne/dette
Can you please write it down – Kan du være snill å skrive det ned?
I come from....- Jeg er/kommer fra….
Control your speed – Kontroller farten din
How are you today? – Hvordan har du det i dag? (Not a common phrase in Norwegian)
Where are you from? – Hvor er/kommer du fra?

[top]

NUMBERS AND DAYS

Zero - null
One - en
Two - to
Three - tre
Four - fi re
Five - fem
Six - seks
Seven – sju
Eight - åtte
Nine - ni
Ten - ti
Day:
Sunday - søndag
Monday - mandag
Tuesday - tirsdag
Wednesday - onsdag
Thursday - torsdag
Friday - fredag
Saturday - lørdag

[top]

travel phrases

Passport please – Passet takk
I have nothing to declare – Jeg har ingenting å fortolle
What is the boarding gate? – Hvilken gate er det?
One way - Enveis
I’ve had a breakdown at....... – Jeg har fått motorstopp ved….
I am on the road from.......... – Jeg er veien fra
Please call the police – Vennligst ring politiet
There has been an accident – Det har skjedd en ulykke
How much does it cost to hire a car for one day? – Hvor mye koster det å leie en bil for en dag?
Is insurance and tax included? – Er forsikring og skatt inkludert?
Does this train go to? – Går dette toget til?
Where is the ticket offi ce?- Hvor er billettkontoret?
When is the next train to? – Når er neste tog til?

[top]

food and drink

Fruit - frukt
Waiter - kelner
Ketchup - ketchup
Lemon - sitron
Milk - melk
Potatoes - poteter
Rice - ris
Main Courses - hovedretter
Salt - salt
Fish dishes - fi skeretter
Seafood - sjømat
Meat dishes - kjøttretter
Vegetables - grønnsaker
Vegetarian dishes - vegetarretter
Vinegar - eddik
Chicken - kylling
Sausage - pølse
Mushroom - sopp
Bread - brød
Cheese - ost
Chips – pommes frites (pronounced as in French)
Coffee - kaffe
Red wine - rødvin
Dessert - dessert
White wine - hvitvin
I’d like a table for...... – Jeg vil gjerne ha et bord til…
Do you have a set menu? – Har dere en fast meny?
Do you have any vegetarinan dishes? – Har dere noen vegetarretter?
Can you recommend a restaurant? – Kan du anbefale en restaurant?
May I please have the menu? – Kan jeg menyen, takk?
I would like a cup of tea – Kan jeg en kopp te, takk?
I would like a beer please – Kan jeg en øl, takk?
The food is cold – Maten er kald
Cheers – Skål!

[top]

on the slope

Avalanche – snøskred
Danger - fare
Rescue - redning
First Aid Kit - førstehjelpsskrin
Chairlift - stolheis
Cable Car -
Gondola - gondolbane
Powder Snow - puddersnø
Old Snow – gammel snø
Sticky Snow – kram snø
Wet Snow – våt snø
Glacier - isbre
Slope - bakke
Piste - løype
Run - nedfart
Mogul - kuleløype
Beginner - nybegynner
Intermediate- viderekommende
Advanced - avansert
Traverse - krysse
Off Pistefrikjøring/off piste
Lift Ticket - heiskort
Ski Instructor – ski instruktør
Lesson - time

[top]