How to get to Naeba

Address

Mikuni, Yuzawa-machi
Minami Uonuma-gun
Niigata 949-6292
Tel. +81 (0)25-789-2211

By Car

Take Tsukiyono Interchange on the Kanetsu Expressway, exit Highway 17 for 33 kilometers. Take the Yuzawa Interchange onto Highway 17 and continue for 21km

By train

Take the Joetsu Shinkansen to Echigo Yuzawa Station (40 mins away) then pick up a Prince Hotel bus

 READ NEXT: Your views